Temat projektu:

Interpreter języka Pascal w Borland C++


Opis:

Prosty interpreter języka Pascal napisany w środowisku Borland C++. Aplikacja będzie interpretowała pewną wybraną cześć składni tego języka (proste typy i zmienne, operacje arytmetyczne, instrukcje warunkowe, pętle)


Funkcjonalny zakres interpretera:

  • deklaracje zmiennych
  • deklaracje typów (boolean, integer, real)
  • operacje przypisania: :=
  • operacje relacji: <> , > ,>= ,< ,<=
  • operacje arytmetyczne +, -, *, /
  • instrukcje warunkowe if...then...else...
  • petla while...do
  • tworzenie bloków: begin, end
  • operacje wejscia wyjscia (read, readln, write, writeln)


Copyright © Zygooo