Specyfikacja BNF

Specyfikacja języka została opisana przy pomocy notacji BNF (Backus-Naur Definition). W notacji tej posługujemy się następującymi formami opisu:


  • ::= - przypisanie
  • [] - element może wystąpić 0 lub 1 raz (co najwyżej 1 raz)
  • {} - wybierz jeden z elementów występujących (dokładnie 1 raz)
  • {}+ - element musi wystąpić co najmniej 1 raz (1 lub więcej razy)
  • {}* - element może wystąpić 0 lub więcej razy (0 lub więcej razy)
  • <> - zostało zdefiniowane wcześniej.


pobierz specyfikację
Copyright © Zygooo