Skład zespołu:

Mateusz Wilczyński - kierownik projektu
Przemyslaw Głozak
Daniel Rowicki


Projekt powstaje pod nadzorem mgr Piotra Świtalskiego
Copyright © Zygooo